Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

  • Ticaret UZEM

Genel Bilgi

İstanbul Ticaret Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezinin temelleri 2011 yılının Haziran ayında Uzaktan Öğretim Koordinatörlüğü bünyesinde atılmıştır. Uzaktan eğitim ile sunulan eğitim uygulamalarında program kalite ve öğrenci olanakları bakımından uluslararası düzeyde söz sahibi olmak adına yapılan çalışmalar doğrultusunda 18.01.2012 tarihinde Resmi Gazete yayımlanan yönetmelik bağlamında Uygulama ve Araştırma Merkezi kurulmuştur.

Misyonumuz

İstanbul Ticaret Üniversitesinin, ülkemizin değişen ihtiyaçlarına cevap verebilen, küresel yönelimlere kendisini süratle uyarlayabilen; yerel ve evrensel ahlaki değerlere sahip, girişimci, üretken ve nitelikli olarak yetiştirdiği insan gücüne hür ve adil davranmayı ve sorumluluk üstlenebilmeyi öğreten bir üniversite olma amacına hizmet eden; ileri teknoloji ve çağdaş yaklaşımlarla tasarlanmış bilgi ve iletişim teknolojilerine dayalı süreçlerin araştırılması ve uygulanması yoluyla Üniversitenin ve paydaşlarının faaliyetlerine destek vermek ve uluslararası standartlarda çalışmalar ortaya koymaktır.

Vizyonumuz

Akademik esnekliği sağlayarak bilgi çağının gerekliliği olan disiplinler arası çalışmaları bünyesinde yürütebilen, öğretim ve araştırma çalışmaları için yüksek kalite sağlayan, bilgi ve iletişim teknolojilerine dayalı yürütülen önlisans lisans tamamlama, lisans ve lisansüstü eğitim öğretimi etkin bir şekilde yürüten, uluslararası bilimsel faaliyetlerde aktif ve belirleyici olarak yer alan, adını aldığı Üniversiteye yaraşır, yalnız ulusal düzeyde değil uluslararası düzeyde de saygınlığı kabul edilmiş, evrensel değerlere saygılı, önde gelen Merkezlerin içinde yer almaktır.