Kadromuz

  • Uzaktan Eğitim Merkezi

Müdür Mesajı

Eğitim alanında, dijitalleşmenin temel taşlarından biri olan uzaktan eğitimin önemi ile ilgili üniversitemizin sahip olduğu farkındalık, öğrenme teknolojilerine yatırım yapılması ve programların/eğitimlerin uzaktan eğitim sistemine dönüşmesi gibi bir çok projeye imza atmamıza neden olmuştur. Eğitim sistemlerinde yaşanacak dijital dönüşüm, akademisyenler, öğrenciler, veliler, destek birimler, yönetim vb.. tüm paydaşların katkısı ile mümkün olabilir. Bu bilinçle, merkez olarak ana hedefimiz, dijital dönüşüm için gerekli alt yapıyı oluşturarak üniversitemizi ve paydaşlarını akademik, kültürel, teknik ve idari olarak bu sürece hazırlamak ve gereken desteği vermektir. Bu amaçla merkezimiz; enstitüler, fakülteler gibi akademik birimlerin yanı sıra sürekli eğitim vb.. merkezlerin projelerine yönelik uzaktan öğretim ile ilgili unsurların tasarlanmasını, üretilmesini ve uygulanmasını sağlamaktadır.


DOÇ. DR. Başak ERDEM

Müdür

berdem@ticaret.edu.tr


Mesut ÖZEN


mozen@ticaret.edu.tr

Esra DÜLGER


edulger@ticaret.edu.tr

Gözde KARAKURT


gkarakurt@ticaret.edu.tr