Lİsans Ortak Dersler

Lİsans Ders Uygulama Usullerİ
 • Sevgili Öğrencimiz, Lisans programlarımızdaki Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi, Türk Dili ve Yazım Kuralları, Genel İngilizce ve Şehir Kültür ve İstanbul(2.Dönem) derslerinin, bilgi ve iletişim teknolojilerine dayalı uzaktan öğretimle yürütülmesine yönelik planlanan ve her yıl değişen ders uygulama usullerine ilişkin bilgiler aşağıda sunulmuştur:

 • — Dersler internet ve diğer veri iletişim ağları ile bağlantılı olarak verilecektir. Bu kapsamda öğretim süreçleri İstanbul Ticaret Üniversitesi Uzaktan Eğitim Sistemi (TİCUES) üzerinden yürütülecektir. Giriş sayfasına üniversitemiz web sayfasında verilen bağlantı aracılığıyla erişilebilecektir. Girişler kişiye özel olup kullanıcı adı ve şifre ile yapılacaktır. Bir öğrenci kullanıcı adı olarak kendisine verilen kullanıcı adını, şifre olarak da Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Numarasını yazarak sisteme giriş yapabilecektir. Sistem içerisinde öğrencilerin şifreleri başta olmak üzere kişisel bilgilerini güncelleme imkânı verilecektir.

 • — Dersler, yarıyıl esasına göre düzenlenecektir. Derslerde öğretim dili Türkçe olacaktır. Derslerde öğretim, ders geçme esasına ve kredili sisteme göre yürütülecek ve bu konudaki hak ve yükümlülükler mevcut mevzuata göre dikkate alınacaktır.

 • — Dersler, eş zamansız (asenkron) biçimde yürütülecektir. Derslerde dersi yürüten öğretim elemanları tarafından oluşturulan içerik bilgileri sunulacaktır. İçerik sunumları; görsel öğelerle zenginleştirilmiş bağlantılı metinler başta olmak üzere diğer içerik oluşturma teknolojileri desteğiyle gerçekleştirilecektir. Öğrencinin öğrenme sürecinde aktif kılınmasına ve performansının izlenmesine yönelik stratejiler yürütülecektir. Bu amaçla, haftalık, aylık ya da dönem süreli görev ve etkinliklerin verilmesi (araştırma çalışmaları, öğrenme günlükleri, yansıma yazıları, öz değerlendirme çalışmaları, sunum, tartışma gruplarına katılım vb.) başta olmak üzere çeşitli yöntemler kullanılacaktır. Öğrenme ortamının etkileşimli hale getirilmesi çalışmaları dönem boyunca sürdürülecektir.

 • — Öğrenciler dönem boyunca, dersi yürüten öğretim elemanı ve arkadaşlarıyla sanalı sınıfta buluşma, mesajlaşma, soru sorma ve tartışmalara katılma vb. olanaklara sahip olacaklardır. Bununla birlikte dersi yürüten öğretim elemanlarının ofis saatleri sistemde sürekli biçimde duyurulacaktır. Ek olarak, duyurularının önceden yapılması kaydıyla, hem ara sınav ve hem de genel sınav öncesinde iki saatten az olmamak kaydıyla sınıf ortamında özet tekrar ve soru cevap oturumları yapılacaktır.

 • — Merkezimiz ile iletişimler aşağıdaki bilgiler üzerinden sağlanabilir.

 • — Derslerde dönem içi nota etki edecek ara sınav, tüm ödev, çevrimiçi kısa sınav ve araştırma çalışmaları sistem üzerinden verilecek ve yine sistem üzerinden toplanıp sonuçlar öğrencilere bildirilecektir.

 • —Dönem içi notu aşağıda belirtilen değerlendirme ölçütleri oranları dikkate alınarak hesaplanacaktır.

Ölçme Araçlari Detayları
 • — Çevrimiçi Kısa Sınav (ÇKS)

  Konulardan oluşturulmuş, 15 adet çoktan seçmeli, eşleştirmeli veya doğru-yanlış türünde soru(test) barındıran çevrimiçi(online) kısa sınavdır.
  Sınavlar en az 2 gün öncesinden öğrencilere sistem üzerinden hatırlatılır.
  Sınava giriş için öğrencilere 3 gün süre verilir.
  Sınav süreleri soru sayısına bağlı olarak 20 dakikadır.
  Çevrimiçi Kısa Sınav puanı hesaplama:
  ÇKSP=(1-4.sınavlar*0,045)
  ÇKSP dönem içi başarı notuna %18 etki eder.

 • — Kısa Araştırma / Yazım Görevi (KAG) Çevrimiçi (Online)

  Ders öğretim elemanı tarafından belirlenen konu hakkında araştırma yapmayı ya da bir yazım oluşturulmasını içerir.
  Her bir araştırma sonucu ya da yazım, 300 kelimeyi geçmeyecek biçimde yazılmış ve öğrencinin kendi ifadelerinden oluşan bir metin dosyası (word) şeklinde teslim edilir.
  Konular sistem üzerinden duyurulur ve oluşturulacak kısa raporlar yine sistem üzerinden teslim alınır.
  Rapor teslimi için öğrencilere görev ilan tarihinden sonra 14 gün süre verilir.
  Raporlarda Türkçe yazım ve anlatım kurallarına dikkat edilmelidir.
  Kısa Araştırma Görevi Puanı (KAGP) hesaplama: KAGP=1-2.KAG*0,09
  KAGP dönem içi başarı notuna %18 etki eder.

 • — Vize Sınavı (VS) Çevrimiçi (1 Adet)

  Bölüm tarafından oluşturulmuş sınav takvimi bağlamında, belirlenen tarih ve saatte internet üzerinden çevrimiçi olarak yapılacaktır.
  Vize Sınav Puanı (VSP) dönem içi başarı notuna %18 etki eder.

 • — Tartışma Katılım (TAK) Çevrimiçi (Online)

  Tartışma Katılım Puanı (TAKP) öğrencinin sistem içerisindeki tartışma formuna katılım düzeyinin izlenerek değerlendirilmesi sonucu verilir.
  TAKP dönem içi başarı puanına %3 etki eder.

 • — Sistem Takip (ST) Çevrimiçi (Online)

  Sistem Takip Puanı (STP) öğrencinin sistem içerisindeki etkinliklere (ders içerikleri izleme/takip vb.) katılım düzeyinin izlenerek değerlendirilmesi sonucu verilir.
  STP dönem için başarı notuna %3 etki eder.

 • — Final Sınavı (FS) Yüz yüze (Sınıf Ortamında) 1 Adet

  Bölüm tarafından oluşturulmuş sınav takvimi bağlamında, belirlenen tarih, yer ve saatte sınıf ortamında, gözetmenler eşliğinde yapılır.
  Final Sınav Puanı (FSP) dönem sonu başarı notuna %40 etki eder.

 • — Dönem Sonu Başarı Puanı Hesaplama

  DSBP (Dönem Sonu Başarı Puanı)=ÇKSP*0,18+KAGP*0,18+VSP*0,18+TAKP*0,03+STP*0,03+FSP*0,40
  Not: Her bir öğrenci saahip olduğu DSBP üzerinden bağıl değerlendirilmeye katılacaktır. Mazeret sınav puanları ilgili sınavın puanı olarak, bütünleme sınav puanı da final sınavı puanı eşdeğerliğinde hesaplamaya katılacaktır.